När du ansluter med mobilt BankID säkerställer Habity att det är du som är folkbokförd på din adress som loggar in på din bostad och tar kontrollen över denna. Detta är en säkerhetsåtgärd så att inte vem som helst ska kunna ansluta sig till din bostad, endast personer folkbokförda på en adress kan koppla sig till ett bostadskonto.

Efter att du anslutit dig till ditt nuvarande bostadskonto får du även möjlighet med hjälp av mobilt BankID att ansluta alla dina avtal kopplat till ditt boende. Båda stegen är frivilliga och du kan också avstå att logga in med mobilt BankID. Dock kan du då inte nyttja hela Habitys tjänst och innehåll. Du kan alltid ansluta dig i ett senare skede och på så sätt ta kontroll över ditt hem.

När du väljer att hämta hem dina avtal för att få koll på ditt boendes utgifter så hämtar Habitys algoritm automatiskt hem relevant information från din bank. Vi samlar bara in information som du själv kan se på din dashboard och enbart information kopplat till ditt hem, t.ex. utgifter för din boendeförsäkring och bolån.

Förfarandet följer samma säkerhetsrutiner som när du själv ansluter till din internetbank.

Habity kommer inte per automatik hämta ny information, det är upp till dig att uppdatera med bankID för att se aktuell data.

Habity har tillstånd av Finansinspektionen och efterlever de regler och förordningar som krävs för att få hämta kontoinformation från din bank.

Bara du själv kan se personlig information kopplat till din profil, detta säkerställs via inloggning med mobilt BankID. Ingen utomstående kan någonsin se dina uppgifter. Habity kan med väldigt strikta och säkra rutiner och befogenheter gå in och felsöka bland data. Det här kommer enbart göras om du kontaktar oss och ber om en felsökning på ditt konto. Officiella uppgifter kring din bostads attribut såsom boarea, värdeindikation, tomtarea etc är officiellt för alla användare.

Officiella uppgifter kring din bostads attribut såsom boarea, värdeindikation, tomtarea etc är officiellt för alla användare. Personlig information såsom lån, räntor och andra avtal är helt personliga och skyddade från övriga användare. Inte ens din partner eller eventuell annan boende på adressen kan se dina avtal utan dessa är helt kopplade till ditt personliga konto.

Antal spekulanter och lägenhetsnummer ser bara du och övriga personer som är folkbokförda på din address.

Nej, det kan du inte. Alla Sveriges bostäder finns hos Habity. Du kan dock välja att logga in och markera din bostad röd som indikerar att du inte är intresserad av bud, eller byte.

Så fort du är folkbokförd på en ny adress kan du ansluta det boendet som ditt eget på Habity. Din officiella information, som exempelvis text och bilder, ligger kvar tills en ny användare anluter sig till bostadskontot och då kan göra egna ändringar.

Genom att lägga upp bilder på ditt hem ökar du möjligheten att skapa intressenter och få fler som följer din bostad. Detta kan vara bra i ett förberedande syfte inför en kommande försäljning eller vid byte av hyresrätt?, eller om du bara vill kolla av marknaden. Oavsett status rekommenderar vi att alla användare har minst tre stycken bilder på sitt hem.

Status indikerar hur du ställer dig till att andra användare lägger bud på din bostad. Grönt visar att din bostad är till salu/intresserad av byte, gult visar att du är öppen för bud/intresserad av byte med rätt objekt och rött ger en indikation på att du inte är intresserad av att ta emot bud/inte intresserad av byten.

Genom att kryssa i den gröna boxen “JA” på din bostadsprofil.

När du väljer att hämta hem dina avtal för att få koll på ditt boendes utgifter så hämtar Habitys algoritm automatiskt hem relevant information från din bank. Vi samlar bara in information som du själv kan se på din dashboard och enbart information kopplat till ditt hem, till exempel utgifter för din boendeförsäkring och bolån.

Förfarandet följer samma säkerhetsrutiner som när du själv ansluter till din internetbank.  

För tillfället har Habity inte stöd för att kunna urskilja avtal som avser andra boenden än där du är folkbokförd, exempelvis ett sommarhus. Med anledning av det visas alla avtal som är boenderelaterat. Stöd för att kunna dölja och hantera ej relevanta avtal för det specifika boendet är under utveckling och kommer att finnas tillgängligt under 2019.

Ja, du kan ansluta med mobilt BankID när du vill. Vi rekommenderar dock att göra det så tidigt som möjligt för att på så vis få ut så mycket mervärde som möjligt av funktionaliteten i Habity.

Ja, det kan du. Då ser du bland annat flödet av bostäder som är till salu. Du kan navigera runt via kartfunktionen och på så vis upptäcka fler bostäder i Sverige.

Det beror på att du endast kan se de avtal som är kopplade till ditt bankkonto. Om det till exempel är du som betalar hemförsäkringen hamnar den i din vy medan din partner kanske betalar tv-abonnemanget. Då ser din partner den kostnaden. Eftersom detta är personlig information kopplat till ditt bankkonto kan du endast se dessa avtal. Om era kostnader dras från ett gemensamt konto bör ni båda se samma avtal.

I framtiden kommer du kunna öppna upp dina avtal för fler användare, t.ex. din partner, så att ni för en bättre överblick över hemmets kostnader.

Sekretess och hantering av personuppgifter är oerhört viktiga frågor för oss. Habity ger inga omständigheter ut eller visar personlig eller identifierbar information utanför ditt Habity-konto. Det är bara du, som användare, som kommer åt dina uppgifter. Läs gärna våra användarvillkor (länk) för en utförlig beskrivning av hur vi hanterar personuppgifter.

För tillfället kan du enbart koppla dig till den bostad där du är folkbokförd. Stöd för att kunna ansluta alla dina boenden är under utveckling och kommer att finnas tillgängligt under 2019.

Alla som är folkbokförda på en adress får tillgång till meddelanden som skickas till denna bostad. Meddelanden som är skickade innan dess att en person i hushållet anslutit sig till Habity syns inte, endast meddelanden framåt i tiden. Det vill säga, du kommer inte att nå meddelanden som är knutna till din bostad som skickades innan du anslöt dig till Habity.

För att radera användarkonto samt tillhörande uppgifter, vänligen maila abuse@habity.co. För användaren återigen skall disponera ett användarkonto behöver användaren återskapa ett användarkonto i appen genom ovanstående autentiseringsprocess.

Varje klagomål tas emot via e-post till hello@habity.se. I ärenden av mer komplex natur kan Habity komma att begära ett skriftligt yttrande av användaren i syfte för att kunna dokumentera ärendet på ett korrekt sätt.

I de fall du misstänker bedrägeri kopplat till Habity och dess verksamhet vänligen maila abuse@habity.co

Bitnami